股东信息 - Pro akcionáře

GLASS SERVICE GS, spol. s r.o.

此页面上的信息仅提供捷克语版本。

Obchodní firma: GLASS SERVICE GS, spol. s r.o.
Sídlo: Rokytnice 60, 755 01 Vsetín
IČ: 146 12 496 – zápis v OR KOS v Ostravě, 26.4.1991, oddíl C, vložka 527
DIČ: CZ14612496
Spisová značka: C 527, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Základní kapitál: 410,000 Kč

Společnost GLASS SERVICE GS, spol. s r.o. je členem koncernu GLASS SERVICE.

VALNÁ HROMADA 2019

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti
na den 25. dubna 2019 od 12:00 hodin v sídle společnosti.